Terug naar de homepage

Heel wat inwoners van Nederland hebben maandelijks te kampen met financiële problemen. Vooral aan het einde van de maand komen we vaak niet meer rond en dan kan de gedachte al snel gaan spelen om een lening af te sluiten. Dit hoeft in principe geen problemen met zich mee te brengen, maar wat als je nou beschikt over een BKR codering bij het BKR? In dat geval is het namelijk een stuk minder vanzelfsprekend dat de bank je de lening toe zal kennen. We gaan er in dit artikel graag uitgebreid op in en proberen je een heldere kijk te geven in de verschillende BKR coderingen.

Verschillende BKR coderingen

In eerste instantie moet je weten dat er bij het BKR verschillende BKR coderingen bestaan… Eigenlijk zijn er zes BKR coderingen, maar over de laatste twee hebben we het straks. Elk van deze coderingen blijft vijf jaar lang (geteld vanaf de einddatum van de lening) staan. Het zijn de vier standaard achterstandscoderingen waar je vooral rekening mee dient te houden. Dit zijn allemaal A-coderingen. Je hebt dus de BKR coderingen A1, A2, A3 en A4. Er geldt voor de achterstandscoderingen het volgende: hoe hoger de codering, hoe slechter je kansen om een lening los te krijgen bij de bank. Daarmee doorbreken we echter wel meteen het cliché dat het met eender welke codering niet meer mogelijk zou zijn om nog een lening af te kunnen sluiten bij een Nederlandse bank. Dat is namelijk niet altijd het geval. BKR codering A1 is namelijk niet heel ernstig. Vanaf BKR codering A2 gaat het wel heel lastig worden. Bij de BKR coderingen A3 en A4 is het onmogelijk om geld te lenen bij een BKR-aangesloten bedrijf. Bij deze coderingen zullen banken nagenoeg altijd een leningaanvraag afwijzen.

BKR codering A1

Wanneer je over een BKR codering A1 is het dus nog wel gewoon mogelijk om een lening af te sluiten bij een Nederlandse bank. Je dient er in dit geval wel rekening mee te houden dat de bank achterdochtig zal zijn omdat je in het verleden reeds te maken hebt gekregen met een openstaande schuld. Dit kan er vervolgens voor zorgen dat er aanvullende financiële waarborgen gevraagd zullen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in borg geven van een bepaald bedrag op je spaarrekening, het pandrecht op een effectenrekening, etc. De bank wil er in dit geval immers honderd procent zeker van zijn dat je niet in oude gewoonten zult vervallen en met andere woorden gewoon kan voldoen aan je verplichtingen die in de kredietovereenkomst werden vastgelegd.

BKR coderingen A2 t/m A4

Zoals reeds in dit artikel aangehaald is codering A4 de hoogst mogelijke codering bij het BKR. Wie deze codering heeft gekregen zal niet meer de mogelijkheid hebben om bij een Nederlandse bank een lening af te sluiten. Deze codering wordt immers enkel en alleen verkregen wanneer je als “schuldenaar” niet meer bereikbaar was voor het aflossen van jouw schulden. Banken vinden het in dit geval dan ook niet verantwoord om je nog een lening toe te kennen. Daarnaast aanziet men het ook als een risico omdat je reeds in het verleden “onbetrouwbaar” bent gebleken. Maar ook bij BKR codering A3 (de vordering is oninbaar gebleken. Verder is er een bedrag van €250 of meer afgeboekt) is een nieuwe lening krijgen onmogelijk. Dit geldt ook voor BKR codering A2. De vordering is bij BKR A2 codering opeisbaar gesteld.

BKR codering H

Eerder in dit artikel hebben we reeds aangehaald dat er eigenlijk geen vier, maar zes BKR coderingen zijn. De vijfde codering kreeg de naam BKR codering A5. Hierbij is een preventieve betaalregeling getroffen. Dit is de enige tijdelijke codering. Deze BKR codering blijft dus niet vijf jaar lang na het succesvol afsluiten van de lening staan. BKR codering A5 komt in de praktijk zelden voor. De zesde BKR codering is “codering H”. Deze blijft ook vijf jaar lang staan. De codering H wordt verkregen op het ogenblik dat de openstaande schuld waarvoor een bepaalde codering werd toegekend terug is ingelopen. Met andere woorden, je heeft aan je betalingsverplichtingen voldaan en de openstaande schuld volledig afgelost. Jouw codering wordt dan ook opgeheven. De codering H brengt in dat opzicht dan ook geen enkele beperking meer met zich mee. Banken zullen wel zien dat je ooit een probleem heeft gehad met het betalen van uw facturen, maar dat is dan ook alles. Ze zullen hierdoor echter wel lichtelijk wantrouwig worden. De H staat overigens voor ‘herstel’.

Als je het niet eens bent met een bepaalde opgelopen BKR codering, kun je ervoor kiezen om de BKR codering te laten verwijderen. Het moet wel echt geldig zijn. Je zult hiervoor met de BKR deelnemer (degene die jou heeft geregistreerd) moeten overleggen.

Terug naar de homepage

Een reactie op “BKR coderingen”
  1. wat ik zocht, bedankt