Terug naar de homepage

Wanneer je beschikt over een BKR codering kan het plots een stuk lastiger worden om nog een lening af te kunnen sluiten. Onderzoek heeft verrassend genoeg aangetoond dat een groot aantal mensen zich echter vaak niet bewust zijn van de problemen waarmee ze te kampen krijgen door hun BKR codering. Natuurlijk worden aanvragen voor een nieuwe lening extra aandachtig onder de loep genomen, maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de openstaande schuld afgelost zal moeten worden. De BKR registratie check kan je een helder en duidelijk beeld geven van de huidige staat van je BKR dossier. In je BKR dossier staan alle gegevens van eerdere leningen die bij het BKR zijn geregistreerd. Niet alleen de negatieve BKR registraties, maar elke BKR registratie staat in dit BKR dossier. Het is hetzelfde overzicht als kredietverstrekkers kunnen krijgen als ze meer informatie over jou willen bij een leningaanvraag.

Wat is een BKR registratie check?

Wanneer je van plan bent om een nieuwe lening af te sluiten weet je meer dan waarschijnlijk wel over welke BKR codering je al dan niet beschikt. Wanneer je twijfels hebt kan je er ook voor kiezen om een zogenaamde BKR registratie check uit te voeren. Dit kan bij iedere bank in Nederland en ook nog eens op een zeer eenvoudige manier. Eenmaal aangekomen bij de bank kan je vragen of je een brochure “Wat doet BKR voor mij” kunt krijgen. In deze brochure zit een aanvraagformulier. Vul het formulier in en geef het af in de bank. De bediende zal je wel vragen om een bedrag te betalen van 4,95 euro. Dit zijn de kosten die in rekening worden gebracht om inzage te krijgen in het dossier. Eenmaal het aanvraagformulier is verzonden kan je binnen de 7 a 10 dagen een overzicht verwachten.

Hoe kan de BKR registratie check mij helpen?

Het lijkt er in eerste instantie op dat het opvragen van je BKR dossier niet veel nut heeft. Het is natuurlijk ook gewoon mogelijk om een kredietaanvraag in te dienen en het antwoord van de bank in kwestie af te wachten. Heb je een bepaalde codering bij het BKR, dan kom je dat op die manier natuurlijk als vanzelfsprekend ook te weten. Toch kan een BKR registratie check wel degelijk nuttig zijn. Wanneer je een kredietaanvraag indient terwijl je over een BKR codering beschikt kan dit argwaan wekken bij de bank in kwestie. Argwaan die je natuurlijk liever wil proberen te vermijden, want dat zorgt er meestal voor dat een lening ofwel wordt geweigerd ofwel enkel en alleen wordt goedgekeurd onder speciale voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld aanvullende financiële waarborgen zijn, maar ook een beperkte looptijd, etc.


Door gebruik te maken van de BKR registratie check kan je inzage krijgen in je dossier bij het BKR en kan je zodoende proberen alles op punt te stellen alvorens de kredietaanvraag in te dienen. Op deze manier zorg je er in ieder geval voor dat je met een goed dossier naar de bank stapt en dat de bank geen enkele reden heeft om jouw lening op grond van een negatieve codering bij het BKR te weigeren.

Kan ik via internet of telefonisch inzage krijgen in mijn BKR dossier?

We leven natuurlijk in een moderne tijd en dan dringt de vraag zich al snel op of het eventueel niet mogelijk zou zijn om een inzage te krijgen in jouw BKR-dossier via het internet of de telefoon. Helaas is dit tot op de dag van vandaag nog niet mogelijk. Dit heeft niet zozeer te maken met het feit dat het niet mogelijk zou zijn, maar vooral omdat het dan een stuk lastiger te controleren valt of de persoon die belt ook wel echt de persoon is die hij of zij claimt te zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zomaar de BKR-status van bijvoorbeeld zijn buurman te weten kan komen. Omwille van deze reden is het dus niet mogelijk om inzage te krijgen in je dossier bij het BKR.

Terug naar de homepage

Je kan geen commentaar geven op dit artikel.