De in 2008 begonnen crisis lijkt nog lang niet uitgeraasd. Anno 2014-2015 zijn er nog aanzienlijk veel mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien om rond te komen. Op de nieuwe website van Bankr.nl vind je interessante geld gerelateerde artikelen met een eigentijds karakter en uiteenlopende financiële onderwerpen. Denk aan de bekende BKR opties en wijze van geld lenen zonder uitgebreid draagvlak.

Het is een feit dat het leven steeds duurder wordt en bezuinigingen aan de orde van de dag zijn. Hierdoor moeten mensen met een minimaal budget zien te overleven in een maatschappij waar de prijzen van voedingsmiddelen en materiële zaken fors blijven stijgen. Het aangaan van een lening kan verlichting bieden in nijpende situaties. Hier zijn wel de nodige risico’s aan verbonden.

Om deze rede is de BKR check in het leven geroepen die diverse mensen in onze samenleving een label kan geven met ‘negatieve BKR registratie’. Met dit label wordt de financiële bewegingsvrijheid van een persoon aanzienlijk ingeperkt. Dit is een cruciale en beschermende maatregel om de persoon in kwestie niet met een uitzichtloze schuldenpost op te zadelen.

Zodra deze maatregel intreedt, is de kans groot dat deze persoon snel onder de armoedegrens terecht zal komen. Het afsluiten van een nieuwe lening is nagenoeg onmogelijk gemaakt en zolang veranderingen in de arbeidssituatie uitblijven, ligt een leven in armoede op de loer.

Gelukkig zijn er tal van instanties, zoals de voedselbank, die mensen in dergelijk situaties in levensonderhoud kunnen voorzien. Desondanks zijn dit korte termijn oplossingen. Op lange termijn zijn constructieve oplossingen gewenst die mensen weer in de arbeidsmarkt kunnen plaatsen. Hiermee kunnen oude schulden worden afgelost, waarna men weer zelf inkopen kan doen zonder direct een rekening courant krediet te krijgen.

Op Bankr.nl vind je diverse adviezen die als waardevolle informatie kunnen worden gelezen alvorens men probeert om een nieuwe lening aan te gaan, al dan niet met een negatieve BKR registratie.

Laat een reactie achter