Terug naar de homepage

Een krediet afsluiten zonder BKR toetsing is één ding, maar een doorlopend krediet afsluiten is nog iets helemaal anders. Er wordt door banken immers veelal een onderscheid gemaakt tussen wat we een standaard en een flexibel krediet noemen. Een standaard krediet kunnen we zien als een gewoon krediet waarbij in de kredietovereenkomst verschillende standaard voorwaarden worden opgenomen waar door de kredietnemer aan voldaan dient te worden. Er kan van deze voorwaarden dan ook doorgaans niet worden afgeweken. Een flexibel krediet is zoals de naam reeds doet vermoeden echter een krediet dat erg flexibel is en dat is nu exact wat het voor een bank “gevaarlijker” maakt om bijvoorbeeld een doorlopend krediet af te sluiten.

Doorlopend krediet zonder BKR toetsing

  • bij een Nederlandse bank

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het is niet mogelijk om een doorlopend krediet zonder BKR toetsing bij een Nederlandse bank af te sluiten. In eerste instantie is dit natuurlijk omdat iedere financiële kredietverstrekker die bij het BKR is aangesloten en een lening verstrekt van meer dan €500 altijd een toetsing uitvoert. Daarnaast is het ook zo dat een doorlopend krediet zoals in de inleiding reeds vermeld ook een groter risico met zich meebrengt voor de financiële instelling in kwestie. De bank wil er dan ook absoluut zeker van zijn dat men met zekerheid kan zeggen dat de kredietnemer in staat is om het krediet tijdig af te lossen.

  • bij een buitenlandse bank

Natuurlijk zijn er wel andere mogelijkheden om een doorlopend krediet zonder BKR toetsing af te sluiten. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om hiervoor een beroep te doen op een buitenlandse bank. Buitenlandse banken hebben geen verplichtingen tegenover het BKR, maar zullen wel een onderzoek instellen naar de kredietwaardigheid van de aanvrager van het krediet. Het is immers niet omdat er geen toetsing bij het BKR uitgevoerd zal worden dat banken in het buitenland sneller een krediet toekennen, want is dat natuurlijk absoluut niet waar. In dat opzicht zal je dan ook bij een bank in het buitenland evenveel financiële waarborgen dienen te geven dan het geval zou zijn bij een gewone Nederlandse bank.


  • bij financiële kantoren

Wanneer je absoluut het doorlopend krediet in Nederland wenst af te sluiten kan je er eveneens voor kiezen om een beroep te doen op één van de vele financiële kantoren. Dergelijke kantoren zijn eveneens niet aangesloten bij het BKR en kunnen dan ook logischerwijs geen BKR toetsing uitvoeren. Wel geldt hier opnieuw dat men er zeker van zal willen zijn dat je in staat bent om het geleende bedrag ook echt terug te betalen inclusief de kosten welke op het krediet worden berekend. Hier knelt natuurlijk ook meteen het schoentje, want de rentes die in rekening worden gebracht bij dergelijke financiële kantoren liggen doorgaans een stuk hoger dan bij een gewone bank. Dit is om het risico te compenseren dat je het krediet niet terug kunt betalen. Bij een doorlopend krediet zonder BKR toetsing bij  financiële kantoren ligt de rente dus vaak een stuk hoger.

Doorlopend krediet is mogelijk zonder BKR toetsing

Als conclusie kunnen we dus zeer eenvoudig stellen dat het wel mogelijk is om een doorlopend krediet zonder BKR toetsing af te sluiten, maar dat het probleem hem dan vooral zit in het feit dat dit niet bij een Nederlandse bank mogelijk is. Hierdoor zullen financiële kantoren zeer waarschijnlijk een aanzienlijke grotere rente aanrekenen. Misschien kun je beter wachten tot je BKR codering is verdwenen, want dit gebeurt automatisch vijf jaar na het succesvol aflossen van de lening waar het over ging. Kan je leven met die hogere rentes, en is de noodzaak er, dan is de mogelijkheid er dus wel.

Terug naar de homepage

Laat een reactie achter