Terug naar de homepage

Het Bureau Krediet Registratie, vaak afgekort tot het BKR, is een instantie welke de financiële gegevens bijhoudt van veel Nederlanders. Iedereen die ooit een lening heeft afgesloten staat bekend bij het BKR en heeft eventueel ook een bepaalde codering toegekend gekregen. Maar wat is nu exact de functie van het BKR, en misschien nog wel belangrijker: wie kan het BKR gebruiken?

Wie kan een beroep doen op het BKR?

Iedereen die bij het BKR is aangesloten kan een beroep doen op de gegevens van het BKR. Dit zijn bijna alle financiële instellingen in Nederland. Voor Nederlandse banken is het zelfs verplicht om samen te werken met het BKR. Voor banken is het namelijk belangrijk om een toetsing bij het BKR uit te kunnen voeren om een idee te krijgen van de leengeschiedenis van de potentiële kredietnemer. Zijn er in het verleden bijvoorbeeld al problemen geweest met het afbetalen van leningen, dan wordt het minder aantrekkelijk om deze persoon van krediet te voorzien. Als de persoon in kwestie nog ergens een grote openstaande schuld heeft, dan is het risico dat deze persoon het krediet niet meer kan terugbetalen natuurlijk vrij groot. Al deze verschillende vragen (en dan vooral de bijhorende antwoorden) zorgen er voor dat een bank een duidelijk inzicht kan krijgen in de financiële situatie van de persoon die een aanvraag voor een lening heeft ingediend en dat is zeer belangrijk om een goed oordeel te kunnen vellen aangaande een eventuele nieuwe lening.

Kan mijn lening geweigerd worden door een negatieve BKR codering?

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald is het zo dat banken en alle andere bedrijven of instanties die bij het BKR zijn aangesloten een zogenaamde toetsing uit kunnen voeren. Dit is als een potentiële klant dus een krediet met BKR wil krijgen. Tijdens deze toetsing wordt er eveneens gekeken naar het feit of de potentiële kredietnemer over een bepaalde codering beschikt bij het BKR of niet. Is dit het geval, dan zal de bank in kwestie zeer wantrouwig worden wat betreft het goedkeuren van een nieuwe lening. Alleen bij achterstandscoderingen is het voor banken onmogelijk om nog een lening goed te keuren aangezien deze codering enkel en alleen wordt gegeven aan mensen die niet in staat waren om te voldoen aan hun financiële verplichtingen.

Krediet met BKR

Een krediet met BKR is niets meer dan een lening bij een BKR-aangesloten bedrijf. Elke lening bij een bank is een krediet met BKR. Bij een krediet met BKR kan er dus vrij nauwkeurig bepaald worden of het verantwoord is om jou meer geld te lenen. Als je niet meer aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, wat wil zeggen dat je de leningen niet meer kan afbetalen, kom je wellicht in de schuldsanering terecht. Daar is natuurlijk niemand bij gebaat. Banken zullen dus bij elke nieuwe kredietaanvraag (dit is verplicht bij elk krediet met BKR) een BKR toetsing uitvoeren. Ze kijken zo eigenlijk naar de leengeschiedenis van de klant.

Is zo’n BKR toetsing dan alleen voor banken?

Wanneer er een krediet met BKR wordt aangevraagd weet de bank door middel van een toetsing bij het BKR dus precies wat de leengeschiedenis is van de potentiële kredietnemer waardoor de bank in kwestie een goede inschatting kan maken van wat het gevaar betreft van het toekennen van een lening. Wat we echter wel eens over het hoofd wordt zien is het feit dat een toetsing ook gunstig kan zijn voor de kredietnemer in kwestie. Wanneer deze door het aangaan van een nieuwe lening bijvoorbeeld nog dieper in de schuld zou komen te zitten is het maar goed dat, dat wordt voorkomen. Op deze manier beschermt het BKR dan ook niet alleen de banken en andere financiële instellingen die er bij zijn aangesloten, maar ook de mogelijke kredietnemers. Het BKR-systeem beschermt consumenten tegen zichzelf, zou je ook wel kunnen zeggen. Het BKR is belangrijker dan iedereen denkt. Je kunt wel denken over een lening zonder BKR registratie, maar daar kun je achteraf alleen jezelf mee hebben (als je het geld niet meer kunt terugbetalen).

Terug naar de homepage

Laat een reactie achter