Terug naar de homepage

Het afsluiten van een lening is tegenwoordig een alledaags verschijnsel. Iedereen zal tijdens zijn of haar leven wel eens een lening willen of moeten afsluiten. Dat is door het bestaan van een groot aantal verschillende kredietvormen tegenwoordig ook absoluut geen probleem meer, maar toch is het belangrijk om uzelf een aantal vragen te stellen. De belangrijkste vraag is vanuit dat opzicht hoeveel u precies kunt lenen. Veel mensen stappen naar de bank om een lening te verkrijgen zonder precies zelf te weten hoeveel ze eigenlijk kunnen lenen

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel u precies kunt lenen is afhankelijk van kredietnemer tot kredietnemer. Het bedrag dat geleend kan worden is namelijk van verschillende persoonlijke factoren afhankelijk. Het loon is de grootste en meest doorslaggevende factor. Mensen die slechts over een beperkt of geen vast inkomen beschikken zullen dan ook altijd minder geld kunnen lenen dan mensen die wel een degelijk maandelijks loon ontvangen. In principe geldt één simpele regel en dat is, hoe meer inkomen u heeft, des te meer geld u kunt lenen, maar dat is niet altijd het geval. Vaste maandelijkse kosten moeten immers doorgaans van dat bedrag worden afgetrokken net als eventuele reeds lopende leningen. Met andere woorden, wanneer u 2000 euro maandelijks inkomen heeft en u reeds voor één lening 1000 euro per maand moet afbetalen kunt u nog 1000 euro lenen. Daar moet u dan in principe nog de vaste kosten vanaf trekken.

Wat kan ik lenen bij een hypotheek?

Bij een gewone persoonlijke lening wordt er over het algemeen alleen gekeken naar het inkomen en de vaste kosten die bij een bank lopende zijn. Bij een hypothecaire lening is men een stuk strenger en is het bedrag dat u kunt lenen bijgevolg ook aan meer regels onderhevig. Eerder in dit artikel hebben we u reeds aangegeven dat vaste maandelijkse kosten in overweging worden genomen bij het verstrekken van een krediet. Dat is bij een hypothecaire lening altijd het geval. Tegenwoordig eisen banken als het ware dat kredietnemers nog een bedrag van minimum 1000 euro per maand overhouden om van te kunnen leven. Vaste kosten als energie, water, eten en drinken, etc. moeten immers eveneens betaald worden. Eender welk inkomen u heeft, u dient er dus eigenlijk altijd 1000 euro vanaf te trekken alsook de kostprijs van eventuele reeds lopende leningen. Het bedrag dat overblijft is het bedrag dat u maandelijks kunt gebruiken ter afbetaling van een hypothecaire lening.

En met een BKR registratie?

Eerder vertelden wij dat het loon de grootste factor is wat betreft de hoogte van het bedrag dat u kunt lenen. Dat klopt inderdaad, maar er is eigenlijk nog een stap die hiervoor komt. De vraag is dan niet ‘wat kan ik lenen’, maar meer ‘kan ik lenen’ ? De vraag of u daadwerkelijk ergens een financiering kunt krijgen hangt af van uw BKR registratie. Als u een zwaar negatieve BKR registratie heeft, dan kan het nog wel eens flink zoeken worden naar een passende financiering. Eigenlijk meer naar een financiering, als het een passende financiering is dan heeft u nog eens heel veel geluk.

Laat een reactie achter