Leasen is populair. In een tijd waarin het economisch gezien allemaal wat minder gaat, kiezen mensen er steeds vaker voor om een grote aankoop niet in één keer te betalen, maar gewoon te leasen. Leasen kunnen we zien als een soort van huurkoopovereenkomst waarbij er eerst gedurende een bepaalde termijn een (veelal maandelijks) bedrag wordt betaald waarna na afloop een “afkoop” wordt betaald. Een lease zorgt er met andere woorden altijd voor dat de persoon die de lease afsluit vroeg of laat eigenaar wordt van het artikel in kwestie. Leasen is dus zeker en vast interessant, maar wat wanneer u over een BKR codering beschikt? In dat geval kan leasen aardig bemoeilijk worden.

Leasen bij een Nederlandse bank

Wanneer u een auto wenst aan te kopen zult u veelal een aanvraag voor een lease wensen in te dienen bij een Nederlandse bank. Dit is de goedkoopste en eveneens eenvoudigste manier om uw auto te leasen. Dat is natuurlijk allemaal erg interessant, maar niet voor mensen die over een BKR codering beschikken. Vanaf het ogenblik dat er een aanvraag voor een lease wordt ingediend zal de bank in kwestie immers meteen een onderzoek instellen naar het feit of u al dan niet over een BKR codering beschikt. Wanneer blijkt dat er een dergelijke codering in uw dossier voorkomt is het kalf eigenlijk reeds verdronken. Een lease gaat doorgaans over een zeer aanzienlijk bedrag waardoor een bank niet het risico zal willen lopen dat de “leasenemer” in de financiële problemen terechtkomt of op de één of andere manier niet meer zal kunnen voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de lease-overeenkomst. Hoe dan ook is het bij een lease altijd zo dat de bank eigenaar blijft van het artikel in kwestie tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Auto Lease zonder BKR via een garage?

Veel mensen die op zoek zijn naar een nieuwe auto stellen zichzelf de vraag of het al dan niet mogelijk is om een auto te leasen via een garage zonder dat er daarvoor een BKR toetsing wordt uitgevoerd. Op zich is dat een zeer goede vraag, want van een erkende garage weten we dat ze de lease van een auto veelal via een bank laten verlopen. Wanneer u dan met andere woorden over een BKR codering beschikt kan het wel degelijk voorkomen dat de lease van uw auto wordt geweigerd. In dat opzicht doet u er dan ook altijd goed aan om open kaart te spelen met de garage. Alleen op die manier kunt u er achter komen of de lease via de financiële dienst van de garage zelf wordt uitgevoerd of er toch een beroep wordt gedaan op een bank. In het laatste geval is de kans dat u de lease van uw auto met een BKR codering toegekend krijgt erg klein.

Lease zonder BKR bij een financiële instelling

En toch is een lease zonder BKR toetsing mogelijk wanneer u een beroep doet op een financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten. Het enige probleem waar u hierbij mee te maken krijgt is het feit dat de kostprijs van de lease hoger zal liggen dan wanneer u gewoon een beroep zou doen op een erkende Nederlandse bank. Helaas is dit echter de enige mogelijkheid om met zekerheid een lease zonder BKR af te kunnen sluiten.

Laat een reactie achter