Iedereen heeft op een zeker ogenblik al eens nood aan een lening. Of het nu is voor de aankoop van een nieuw keukentoestel of gewoon om over wat financiële ademruimte te beschikken, een beetje extra geld ter beschikking hebben kan nooit kwaad. Het afsluiten van een lening is vandaag de dag ook veel eenvoudiger dan vroeger. Vroeger moest u iedere lening tot in detail kunnen verantwoorden terwijl er anno 2011 zelfs kleine leningen kunnen afgesloten worden zonder dat er een controle wordt uitgevoerd. Op zich is lenen dus veel eenvoudiger geworden, maar wat wanneer u over een BKR codering beschikt? Is het met andere woorden mogelijk om zonder BKR controle te lenen?

Zonder BKR controle lenen bij een bank

Zonder BKR controle geld lenen bij een bank in Nederland is niet eenvoudig, om maar niet te zeggen onmogelijk. Alle banken in Nederland zijn aangesloten bij het BKR waardoor ze nagenoeg verplicht zijn om voor het toekennen van een lening een toetsing uit te voeren. Wanneer uit deze toetsing blijkt dat u over een BKR codering beschikt wil dit doorgaans zeggen dat een lening u automatisch geweigerd zal worden. Veel hangt echter wel af van de codering in kwestie. Bij de laagste codering kan de bank het wel eens door de vingers zien en u alsnog een krediet toekennen. Van zodra u naar een codering hoger gaat zult u, uw kansen op geld lenen bij een Nederlandse bank helaas hebben verprutst. Zonder BKR controle geld lenen bij een Nederlandse bank is dus bijzonder moeilijk.

Zonder BKR controle lenen bij een financieel bureau

Wanneer u echt zonder BKR controle wenst te lenen kunt u waarschijnlijk beter een beroep doen op een zogenaamd financieel bureau. Dit zijn financiële instellingen, maar geen banken waardoor ze geen rekenschap verschuldigd zijn aan het BKR. Dit maakt voor u als kredietnemer natuurlijk een wereld van verschil. Financiële kantoren bieden mensen die over een BKR controle beschikken immers gewoon verschillende mogelijkheden om toch geld te kunnen lenen. Sterker nog, wanneer u gewoon op zoek bent naar een klein bedrag zoals een mini lening kan deze u zelfs verstrekt worden zonder dat er ook maar enige controle naar uw financiële situatie plaatsvindt. Op deze manier kunt u soms al binnen de 10 minuten over het aangevraagde geld beschikken, ook wanneer u over een BKR codering beschikt! Zonder BKR controle lenen bij een financieel bureau is dus zeer eenvoudig en zorgt er voor dat ook u uw toekomstplannen kunt realiseren.

Zonder BKR controle lenen in het buitenland

Als laatste mogelijkheid kunt u natuurlijk ook nog op zoek gaan naar een lening in het buitenland. Buitenlandse banken zijn immers niet aangesloten bij het BKR en hoeven dan ook geen controle uit te voeren. U dient er in dit geval wel rekening mee te houden dat de bank een soortgelijke controle kan uitvoeren bij een andere instantie die misschien verwant is met het BKR. Op deze manier kan ook geld lenen bij een buitenlandse bank zeer moeilijk worden. Hoe dan ook dient u er rekening mee te houden dat geld lenen bij een buitenlandse bank onderworpen is aan dezelfde voorwaarden als geld lenen bij een Nederlandse bank. U zult met andere woorden eveneens moeten kunnen aantonen dat u over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om de aangevraagde lening terug te betalen.

Is het mogelijk?

Zonder BKR controle lenen is mogelijk, maar sterk afhankelijk van uw persoonlijke verwachtingen. Het is bijvoorbeeld geen geheim dat zonder BKR controle lenen vooral mogelijk is voor kleine bedragen en bij financiële kantoren. Van zodra u echt grote bedragen, laat staan een hypothecaire lening wenst af te sluiten zonder BKR controle wordt het erg moeilijk en kunnen we u niet garanderen dat hier oplossingen voor te vinden zijn.

 

Laat een reactie achter